Wstęp pracy licencjackiej – podpowiadamy, jak go napisać!

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Kończy się pierwszy etap studiów. Przeczuwasz, że egzaminy raczej powinieneś zdać. Pozostaje jeszcze tylko jedno zmartwienie: obrona. Jak dobrze napisać wstęp pracy licencjackiej, czyli kamień milowy do ukończenia studiów I stopnia? Zapraszamy do lektury.

Wstęp pracy licencjackiej – co zawiera?

Wstęp, choć króciutki, jest jednym z ważniejszych elementów pracy dyplomowej. To w nim zawieramy streszczenie treści prezentowanych w późniejszym tekście oraz opis źródeł, z których korzystaliśmy. Tam wyjaśniamy również, dlaczego piszemy o tym właśnie temacie. Jest wprowadzeniem i ma zachęcać czytelnika do dalszej lektury. Powinien być podzielony na części, jak i cała praca – jeden akapit to jeden rozdział. W skrócie: ma być czytelny i uporządkowany. Przede wszystkim należy go też dobrze napisać – jego estetyka może zadecydować o podniesieniu czy obniżeniu oceny z samej obrony tytułu.

Elementy składowe wprowadzenia.

Pisząc wprowadzenie, musimy zachować chronologiczność i porządek wprowadzanych treści. Dobrze napisany wstęp ma następującą kolejność:

  • wyjaśnienie tytułu pracy: spróbuj wytłumaczyć, dlaczego właśnie ten temat Cię zaciekawił.
  • przedstawienie metodologii i opisu badań – należy wspomnieć, z jakich narzędzi korzystaliśmy do przeprowadzenia badań (np.ankieta, wywiady itp.).
  • przybliżenie układu pracy – krótki opis następujących po sobie rozdziałów.
  • wypisanie rodzajów tekstów źródłowych, którymi się posiłkowaliśmy w trakcie pisania pracy.

Wstęp pracy licencjackiej – najczęstsze błędy.

  1. Bagatelizowanie sprawy: jeśli myślisz, że te 2 strony napiszą się same i to w 5 minut, grubo się mylisz.
  2. Zaczynanie pisania pracy od wstępu – to, że znajduje się on na początku, nie znaczy, że piszesz go jako pierwszy. Wstęp powstaje na końcu, razem z zakończeniem.
  3. Myślenie: „przecież nikt tego nie czyta”. Akurat wstęp to wizytówka całej pracy, czyta go więc cała Komisja Egzaminacyjna.
  4. Przypisy są zakazane – nieprawda, jeśli coś cytujesz – musisz dać przypis. Inaczej będzie to plagiat.
  5. Obszerność – jego treści mają opisywać temat pracy, źródła, z których korzystaliśmy i przybliżać treść. Powinno to zająć do 2 stron A4.

Jeśli chcesz napisać dobry wstęp do pracy, pamiętaj, że nie możesz go zbagatelizować. Zacznij go pisać po napisaniu już większości lub całości pracy. Następnie celem sprawdzenia poprawności stylistycznej i gramatycznej, kilka razy sam go przeczytaj. Najlepiej, jakby po Tobie sprawdził go ktoś inny: z Twojej rodziny czy przyjaciół. Pamiętaj, że jest to najczęściej czytany fragment i wizytówka Twojego licencjatu i Ciebie samego.