Studia elektryczne – wszystko co musisz wiedzieć

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Studia na Wydziale Elektrycznym dają ogromne możliwości i perspektywy pracy w późniejszym dorosłym życiu, nie tylko na stanowisku elektryka. Co warto o nich wiedzieć? Jak wygląda rekrutacja? Zapraszamy do lektury!

Jak wygląda rekrutacja na studia elektryczne? Gdzie można je realizować?

Studia elektryczne można realizować na uczelniach technicznych, czyli Politechnikach. Kierunki elektryczne oferują uczelnie znajdujące się w dużych miastach, takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Gdańsk i Gdynia, ale nie tylko. Można je studiować także w Białymstoku, Chełmie, Kaliszu, Pile, Zielonej Górze, Kielcach czy Opolu. Najpopularniejsze uczelnie, na których można się kształcić w tym kierunku to Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Częstochowska. Nauki techniczne można zagłębiać także na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Aby się zarekrutować na kierunki techniczne związane z urządzeniami elektrycznymi, należy radzić sobie dobrze z takich przedmiotów jak matematyka, informatyka oraz fizyka. Konkurs świadectw obejmuje zazwyczaj te przedmioty oraz wynik egzaminu maturalnego z języków obcych. Na niektórych uczelniach dodatkowo może się odbyć także rozmowa kwalifikacyjna.

Jak wyglądają studia na kierunku elektrotechnika, elektryka lub energetyka?

W trakcie studiów uczestniczy się w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych laboratoriach. Przedmioty, z którymi mają do czynienia studenci kierunków przygotowujących do zawodu elektryka i nie tylko to między innymi:

 • geometria i grafika inżynierska,
 • metody numeryczne w technice,
 • elektronika i energoelektronika,
 • automatyka i regulacja automatyczna,
 • mechanika i mechatronika,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • inżynieria materiałowa.

Studia te umożliwiają także zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • automatyki przemysłowej,
 • pomiarów elektrycznych,
 • projektowania i eksploatacji samochodów hybrydowych i elektrycznych,
 • robotyki,
 • tworzenia nowej energetyki rozproszonej,
 • wytwarzania energii,
 • zabezpieczeń przesyłu energii, dystrybucji energii elektrycznej,
 • zarządzania energią w inteligentnych internetowych sieciach Smart Grid.

Studia elektryczne – a co po studiach?

Absolwent kierunków takich jak elektryka, czy elektrotechnika może podjąć pracę zawodową w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Praca ta wiąże się jednak z wieloma niebezpieczeństwami, dlatego sam dyplom ukończenia studiów najczęściej nie wystarczy.

Z jakimi zagrożeniami wiąże się praca na stanowisku elektryka?

Praca na stanowisku elektryka lub pokrewnych wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw. Osoba pracująca przy przewodach elektrycznych i pod napięciem może zostać narażona na przypadkowe porażenie prądem elektrycznym. Może jej także grozić ekspozycja na zbyt wysoką temperaturę  oraz różne urazy i uszkodzenia wskutek upadków z dużych wysokości. Dlatego też, by podjąć pracę w zawodzie elektryka i pokrewnych, należy wyrobić odpowiednie uprawnienia, tzw. uprawnienia SEP.

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP mają na celu przygotować do pracy na stanowisku elektryka i nie tylko. Są one konieczne dla wszystkich osób, które przebywają lub pracują w bliskim otoczeniu urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych. Zarówno dla tych zajmujących się obsługą i eksploatacją urządzeń, jak i dla tych, których zadaniem jest nadzorowanie podległych pracowników pracujących pod napięciem.

Uprawnienia elektryczne SEP odnawia się co 5 lat. Szkolenie SEP obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak:

 • ochrona od porażeń, ochrona odgromowa i przepięciowa,
 • organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych,
 • prace kontrolno-pomiarowe związane z urządzeniami, sieciami i instalacjami elektroenergetycznymi,
 • prace montażowe i demontażowe związane z urządzeniami, sieciami i instalacjami elektroenergetycznymi,
 • przepisy ogólne i obowiązki pracownika w pracy pod napięciem,
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady BHP w pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych.

Ile kosztuje kurs elektryka online 1 kV?

Kurs elektryka online 1 kV można wyrobić w wielu placówkach w Polsce. Z reguły na taki kurs wysyła pracownika pracodawca, ale w niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że na danym stanowisku będą już wymagane kwalifikacje SEP. W takiej sytuacji, przed przystąpieniem do pracy należy wyrobić specjalistyczny kurs.

Ze strony Uprawnienia-G1.pl możemy się dowiedzieć, że cena kursów SEP zależy od ich zakresu, a także od tego, ile osób bierze udział w danym szkoleniu. Pojedynczy egzamin (z dozoru lub eksploatacji urządzeń energoelektrycznych) kosztuje 225 złotych brutto. Do tej kwoty należy doliczyć jeszcze cenę szkolenia. Zazwyczaj oscyluje ona w okolicach 270 – 400 złotych.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną https://uprawnienia-g1.pl.