Ile trwają studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jeśli przymierzasz się do rozpoczęcia nauki na studiach warto wiedzieć ile będą one trwały, aby mieć pełne obraz tego ile czasu zajmie Ci edukacja na wyższej szkole. Sprawdź, ile trwają studia licencjackie i magisterskie.

Ile trwają studia licencjackie?

Studia licencjackie to pierwszy poziom nauki na studiach wyższych. Osoba zapisująca się na nie będzie musiała uczęszczać na zajęcia przez 3 lata. Jest to dokładnie 6 semestrów nauki, a student po ich zaliczeniu musi podejść do obrony pracy licencjackiej. Po tych studiach osoba będzie posiadać wykształcenie wyższe. W przypadku, gdy studia zostaną rozpoczęte na politechnice na kierunkach technicznych to są to studia inżynierskie. Ich czas trwania to 3,5 roku, czyli dokładnie 7 semestrów. Kończą się one napisaniem pracy magisterskiej, po której posiada się tytuł inżynierski. Jeśli myślisz jednak poważnie o rozwijaniu kariery zawodowej i nie chcesz przez całe życie być tylko podwładnym, warto pomyśleć o studiach II stopnia. To przepustka do tego, by kiedyś w przyszłości objąć stanowisko kierownicze lub menedżerskie!

W Polsce, by ukończyć studia licencjackie pierwszego stopnia i otrzymać dyplom należy uzyskać 180 punktów ECTS. Czy są punkty ECTS? Jest to system, który pozwala na ujednolicenie otrzymywanych punktów zaliczeniowych co umożliwia studiowanie na wszystkich uczelniach w Europie. Liczba przyznawanych punktów zależy od zaangażowania w naukę studenta. Im przedmioty są bardziej wymagające, to tym więcej punktów się dostaję i zdecydowanie łatwiej jest zaliczyć semestr.

Ile trwają studia magisterskie? W jakim trybie można je realizować?

Jeśli myślisz na poważnie o studiach, warto się zastanowić nie tylko nad kierunkiem, ale także nad ich trybem. Zastanawia Cię, ile trwają studia magisterskie? Wiele zależy od tego, co i jak chcesz studiować. Standardem na wielu polskich uczelniach są 3 – letnie studia licencjackie, czyli studia I stopnia, a następnie ich kontynuacja – 2 – letnie studia II stopnia.

W przypadku niektórych kierunków, takich jak np. weterynaria, kierunek lekarski lub prawo, mamy do czynienia z jednolitymi studiami magisterskimi, które trwają kilka lat. Decydując się na nie, związujemy się z uczelnią na dłuższy czas (chyba że zmienimy zdanie lub odpadniemy w ich trakcie).

Inna opcja to robienie magisterki w trybie zaocznym. Niestacjonarne studia magisterskie z reguły trwają od 2 do nawet 6 lat (w zależności od kierunku) i wiążą się z koniecznością opłat (tzw. czesne). Po ich zakończeniu można kontynuować naukę na studiach III stopnia, czyli studiach doktoranckich. Wysokość opłaty za rok może wynosić kilka tysięcy złotych, wiele uczelni oferuje możliwość zapłaty czesnego w ratach.

Ile trwają studia magisterskie? Czy warto na nie iść?

Po ukończeniu studiów licencjackich mamy wykształcenie wyższe, jednak jest to taki sam poziom, jaki reprezentują wszyscy inni studenci, którzy ukończyli dowolną uczelnię. Tytuł magistra to tytuł, który jest szanowany w wielu różnych krajach. Świadczy o tym, że naprawdę znamy się na danej dziedzinie i poświęciliśmy dodatkowe lata na studiowanie danego zagadnienia lub tematyki.

Wiele zależy od specyfiki branży, w której chcemy pracować. W niektórych zawodach pracodawca będzie wymagał wyższego wykształcenia magisterskiego, w innych nie będzie ono aż tak ważne. Przykładem jest informatyka, dobrą pracę w tym zawodzie można znaleźć bez tytułu magistra, po ukończeniu studiów I stopnia.

Ile trwają studia – czy można je skrócić?

Czas studiowania można skrócić, jeśli uczelnia na, której się uczysz uzna Twoje umiejętności i wiedze zdobyte podczas pracy zawodowej. Przepisy w Europie pozwalają na zdobywanie punktów ECTS (wspominaliśmy o nich wyżej), które są ważne, jeśli chcemy zaliczyć studia. Studenci, którzy posiadają bogate doświadczenie zawodowe mogą skrócić sobie czas trwania nauki w ten sposób nawet o połowę. Pamiętać, jednak trzeba o tym, że to uczelnia samodzielnie określa zasady, więc wykonanie takiej procedury może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Ile trwają studia zaoczne?

Studia zaoczne to zajęcia, które odbywają się w weekendy. Od kilkunastu lat cieszą się one taką samą popularnością co studia stacjonarne. Nauka zaoczna powstała z myślą o studentach, którzy pracują w ciągu tygodnia, ale nie tylko. Są one dla osób, które nie mogą uczyć się stacjonarnie z różnych losowych powodów. Studia zaoczne trwają tak samo jak normalne studia.

Ile trwają studia doktoranckie?

Jeśli lubisz się uczyć i masz za sobą studia licencjackie oraz magisterskie, ale dalej chcesz się kształcić to nie pozostaje nic innego jak zrobienie doktoratu. Przeważnie trwają one 2 lata, jednak ten czas może się wydłużyć do 4 lat, a nie kiedy nawet do 6. Dlaczego? Ponieważ zdobycie doktoratu to przeprowadzanie autorskich i innowacyjnych badań, które mogą się przedłużyć. Podsumowując czas nauki może wydłużyć się maksymalnie do 12 semestrów.