Jak napisać podanie do dziekana

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Każdego studenta prędzej czy później to czeka. Niekoniecznie musi być to prośba o przywrócenie terminu egzaminu czy możliwość wpisu warunkowego na następny rok studiów. Nawet najlepsi uczniowie czasami musza o coś poprosić, np. o dofinansowanie konferencji czy udziału w płatnym seminarium. Sprawdź, jak napisać podanie do dziekana!

Jak napisać podanie do dziekana?

Przede wszystkim sprawdź najpierw, czy na stronie Wydziału nie ma gotowych druków do pobrania. Wzory podań dość często są opracowywane i publikowane przez osoby pracujące w sekretariatach czy dziekanatach. Jeśli znajdziesz wzór – nie pozostaje Ci nic innego niż wypełnienie go danymi oraz opisanie szczegółów sprawy. Co jednak w sytuacji, kiedy danego wzoru pisma nie ma, a Twoją sprawę trzeba rozwiązać?

Wskazówki, które pomogą Ci w napisaniu oficjalnego pisma

 1. Po pierwsze pismo wydrukuj na komputerze oficjalną czcionką, np. Times New Roman, rozmiar 12.
 2. Pogrub i powiększ ważniejsze części podania (dane adresata pisma oraz słowo „Podanie” i „w sprawie: …”)
 3. Zachowaj formę oficjalnej korespondencji, czyli:
  • umieść datę w prawym górnym rogu
  • w prawym lewym rogu wymień wszystkie Twoje niezbędne dane:
   • imię i nazwisko,
   • kierunek i rok studiów,
   • nr legitymacji studenckiej,
   • numer telefonu,
   • mail,
  • wyśrodkuj dane adresata:
   • koniecznie zacznij od zwrotu Sz.P. Dziekan/Prodziekan ds. (…) Wydziału XYZ na Uniwersytecie XYZ;
   • następnie podaj tytuły naukowe oraz imię i nazwisko osoby, do której się zwracasz;
   • dane te muszą być wyrównane od lewej strony, tak by pismo było przejrzyste i czytelne.
 4. Wyśrodkuj, powiększ i pogrub słowo „Podanie”.
 5. Pod spodem pogrubioną czcionką napisz „w sprawie: (…)”. Następnie jednym zdaniem streść, z jaką sprawą się zwracasz.
 6. Przedstaw całą sytuację. Głównym elementem podania jest szczegółowy opis sprawy.
 7. Podanie zakończ zwrotem: „Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy” lub podobnym.
 8. Na koniec stwórz miejsce na Twój własny podpis:
  • wykropkuj po prawej stronie – to w tym miejscu własnoręcznie się podpiszesz, po wydrukowaniu podania;
  • pod spodem napisz własne imię i nazwisko, małą czcionką – wszystko po to by podane zostało w sposób wyraźny i czytelny.

Podanie jest gotowe. Pamiętaj o poprawności ortograficznej i zasadach interpunkcji. Ważne, by nie zrobić błędu w nazwisku lub tytułach naukowych Dziekana. Nie zapomnij, że na złożenie podań masz określony okres czasu, np. do 30.09., jeśli chodzi o wpis warunkowy lub 2 tygodnie (jeżeli chcesz przywrócić termin egzaminu) od upłynięcia danej sprawy.