Spis treści pracy licencjackiej – czy wiesz, co powinno się w nim znaleźć?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Spis treści pracy licencjackiej jest jednym z jej najważniejszych elementów. Porządkuje chronologicznie tekst i przedstawia budowę pracy. Powinien zawierać hasłowy opis wszystkich informacji w niej zawartych.

Spis treści pracy licencjackiej – ważne informacje

Jeśli chcesz zabrać się za pisanie pracy dyplomowej, jest to pierwsza rzecz, którą powinieneś opracować, jeszcze przed przystąpieniem do pisania licencjatu. Pamiętaj, że ma się on skupić przede wszystkim na odniesieniu do literatury przedmiotu problemu badawczego.

Ramowy plan pracy tworzymy w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, jaki problem będziemy chcieli poruszyć. Jest to wizytówka i jednocześnie przewodnik po napisanych przez Ciebie treściach. To w nim zawarte są nazwy rozdziałów i podrozdziałów. Jeśli ktoś coś będzie chciał szybko odnaleźć – spojrzy właśnie na tę część publikacji. Szybko znajdzie dane hasło i stronę, na której szukać jego opisu.

Na co warto zwrócić uwagę, przy tworzeniu planu pracy?

Jeśli chcesz napisać dobry plan pracy, zachowaj:

 • czytelność i przejrzystość – spis treści musi być zrozumiały dla czytelnika oraz umożliwiać szybkie odnalezienie danego hasła,
 • chronologię – obowiązkiem autora jest zachowanie kolejności wprowadzanych treści,
 • kompletność – nie może w nim brakować czegoś, o czym wspominaliśmy np. we wstępie czy tytule pracy,
 • poprawność językową – używaj profesjonalnych określeń, najlepiej poczytać i zainspirować się spisami treści publikacji, z których korzystasz;
 • kolejność numeracji – numery przydzielamy tylko rozdziałom i podrozdziałom. Nie dotyczy to wstępu, wprowadzenia czy zakończenia.

Automatycznie wygenerowany spis treści

Najszybciej wygenerujesz go za pomocą funkcji arkusza tekstowego. Jeśli chcesz stworzyć automatyczny plan pracy, pamiętaj, by:

 • zmienić STYL NAGŁÓWKA każdego rozdziału i podrozdziału (Rozdział – Nagłówek 1, Podrozdział – Nagłówek 2)
 • wygenerować spis treści:
  • z górnego Menu paka narzędzi szukasz polecenia WSTAW;
  • następnie wybierasz SPIS TREŚCI;
  • zaznaczasz, że dotyczyć ma całego dokumentu;
  • klikasz OK i gotowe!

Spis treści pracy licencjackiej – przykładowa budowa

Po każdym wielokropku należy podać numer strony, gdzie dany fragment pracy się znajduje. Jeśli Twój plan wygenerujesz automatycznie – nie musisz się tym przejmować.

Wstęp ……………………………………………………………………………………

Rozdział I Problematyka zagadnienia w tekstach źródłowych…………

Podrozdział 1.1. ………………………………………………………………………..

Podrozdział 1.2. …………………………………………………………………………

Rozdział II Metodologia i wyniki badań ……………………………………….

Podrozdział 2.1. …………………………………………………………………………

Podrozdział 2.2. …………………………………………………………………………

Rozdział III Opracowanie wyników badań i wnioski ………………………

Podrozdział 3.1. …………………………………………………………………………

Podrozdział 3.2. …………………………………………………………………………

Zakończenie ……………………………………………………………………………..

Bibliografia ……………………………………………………………………………….

Spis tabel, wykresów i rysunków ……………………………………………………..

Załączniki …………………………………………………………………………………

Jeśli chcesz dodać załącznik, może to być np. transkrypcja przeprowadzonych wywiadów czy wzór przeprowadzanej ankiety do badań.

Spis treści pracy licencjackiej przedstawia czytelnikowi zakres merytoryczny dzieła. Pilnuje także chronologii wprowadzanych informacji. Umieszcza się go od razu na początku pracy dyplomowej, warto więc pamiętać, żeby był czytelny i schludnie napisany.