Wniosek o akademik – co powinno się w nim znaleźć?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Największa przygoda życia się rozpoczęła – rekrutacja na studia wyższe zakończyła się z wynikiem pozytywnym. Gratulacje. Przydałoby się mieć jeszcze jakiś dach nad głową. Na naszym blogu dowiesz się, jak wygląda wniosek o akademik.

Nieubłaganie zbliża się październik, studia czekają, a Ty dalej nie masz pomysłu gdzie mieszkać? Nie zapominaj, że uczelnia oferuje Ci miejsce w domu studenckim. Ale żeby je dostać trzeba najpierw wypełnić wniosek o akademik.

Wiosek o akademik – czego się spodziewać.

Na większości uczelni składa się je drogą elektroniczną – logując do uczelnianego systemu (np. na Uniwersytecie Jagiellońskim – systemu USOS). Hasło i login do indywidualnego profilu otrzymasz w momencie składania papierów na studia w sekretariacie.

Wniosek o akademik – niezbędne dokumenty

Prawidłowe uzupełnienie aplikacji to nie tylko wprowadzenie podstawowych danych osobowych. To również informacje o twoich rodzicach, rodzeństwie. Jednym z kryteriów przyznawania miejsca jest także kryterium dochodowe. Należy więc się spodziewać rubryczki nakazującej wypełnienie kwoty uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym rok składania wniosku. Dotyczy to każdej dorosłej osoby w rodzinie (powyżej 18 roku życia). Wszelkie informacje, czy fakt pozostawania bez pracy muszą być udokumentowane (przydadzą się zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, czy Urzędu Pracy). Jeśli posiadasz uczące się rodzeństwo – to również wyposaż się w zaświadczenie ze szkoły poświadczające status ucznia lub studenta.

Aplikacja o miejsce w domu studenckim wymaga uzyskania wielu zaświadczeń

Ważne są także informacje o dochodach utraconych, czyli wszystkich obecnie już niebędących źródłem dochodu w chwili składania wniosku, lub uzyskanych (te, które w ubiegłym roku jeszcze nie istniały, ale obecnie są podstawą dochodu). To również trzeba będzie udokumentować – najczęściej zaświadczeniem od obecnego pracodawcy lub wygasłą umową o pracę na czas określony. Czasami potrzebne są również zaświadczenia z ZUS, czy innych instytucji – wszystko zależy od aktualnej sytuacji w Twojej rodzinie.

Kolejnym kryterium może być zaświadczenie z Urzędu Gminy o (nie)posiadaniu pola uprawnego lub uzyskiwaniu innych dochodów nieopodatkowanych dla każdego dorosłego członka rodziny osobno.

Wypełniony wniosek o akademik – co teraz?

Wniosek o akademik należy w większości uczelni wysłać pocztą na adres właściwego Dziekanatu ds. studiów na Wydziale lub doręczyć osobiście. Jeśli jednak nie chcecie stać w długich kolejkach, polecamy wysłanie go za poświadczeniem odbioru czy kurierem. Nawet jeśli wniosek będzie niekompletny – zostanie on przyjęty z datą stempla pocztowego, a wy dostaniecie informację o dokumentach, jakie należy jeszcze uzupełnić.

Wypełniając wniosek o akademik należy zgromadzić wiele zaświadczeń i papierów. Nie wszystkie uda się dostać „od ręki” należy więc zabrać się za to odpowiednio wcześnie. Każda uczelnia ma ograniczoną liczbę miejsc w domach studenckich i określone terminy składania aplikacji o miejsce w akademiku, których nie można przeoczyć.