Przypisy w pracy magisterskiej – z nami nauczysz się je prawidłowo robić!

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Konieczność ich zrobienia jest obowiązkiem każdego studenta piszącego pracę dyplomową. Ich poprawność jest sprawdzana pod każdym kątem przez promotora. Jak robić przypisy w pracy magisterskiej i nie popaść przy tym w depresję – podpowiadamy w niniejszym artykule.

Przypisy w pracy magisterskiej – od czego zacząć?

Na początku pamiętaj, że musisz zapisywać każde źródło, z którego korzystasz, pisząc pracę dyplomową. Nie ważne, czy to strona internetowa, książka lub czasopismo. Zapisuj tytuł, autora, wydawnictwo, rok i miejsce wydania oraz stronę, z której czerpałeś wiedzę. Jeśli nie chcesz szukać brakującego tytułu na szybko – nie możesz o tym zapominać. Najlepiej będzie, jeśli od razu robiąc notatki, wstawisz przypisy w swoim arkuszu tekstowym. Cała czynność jest bardzo prosta:

 • z Menu górnego paska narzędzi wybieramy polecenie WSTAW
 • następnie klikamy w komendę PRZYPIS DOLNY

Przypisy będą numerować się same. Jeśli nie chcesz się pogubić najlepiej od razu poprawnie wpisywać dane dotyczące tekstu źródłowego.

Jak poprawnie stworzyć przypisy w pracy magisterskiej?

Kolejność informacji i elementy wymagane będą zależały od tego, z czego korzystamy. Poniżej przedstawiamy poprawnie stworzony opis najpopularniejszych tekstów źródłowych.

Wydawnictwa zwarte – książki

 • pierwsza litera imienia,
 • nazwisko autora,
 • tytuł (kursywą),
 • miasto,
 • wydawnictwo,
 • rok,
 • strona.

Jeśli książka ma dwóch lub więcej autorów, podajemy oba nazwiska. Zachowujemy taką kolejność, jaką podano na publikacji.

Praca zbiorowa – pod redakcją

 • tytuł (kursywą),
 • pierwsza litera imienia,
 • nazwisko autora z dopiskiem (red.),
 • miasto,
 • wydawnictwo,
 • rok,
 • strona.

Jeśli cytujemy tylko artykuł z pracy zbiorowej, należy przed jej tytułem podać inicjał imienia autora danej publikacji oraz jego nazwisko i tytuł (kursywą). Następnie po przecinku dopisać „w:”. Następnie opisać całą pracę zbiorową jak przedstawiono wyżej.

Opis czasopisma

 • pierwsza litera imienia,
 • nazwisko autora,
 • tytuł artykułu (kursywą),
 • tytuł czasopisma w cudzysłowie (nie kursywą),
 • rok,
 • numer (i inne oznaczenia np. zeszyt, numer ISBN, jeśli dotyczy)
 • strona.

Strona internetowa

 • tytuł artykułu (kursywą),
 • adres strony www, z której korzystaliśmy,
 • data, kiedy dane treści były używane.

Jeśli podany jest autor – należy podać jego inicjał imienia i nazwisko przed tytułem artykułu.

Dodatkowe zasady tworzenia przypisów w pracy magisterskiej

 1. Kiedy tworzymy kolejny następujący po sobie przypis do dzieła cytowanego przed chwilą, nie przepisujemy wszystkiego. Wystarczy napisać: Ibidem (kursywą) i po przecinku podać numer strony.
 2. Jeśli stworzyliśmy już przypis dotyczący danego dzieła, a korzystamy z niego kolejny raz, piszemy: pierwszą literę imienia autora, jego nazwisko i po przecinku „Op. cit. (kursywą)”, oczywiście następnie podamy stronę.

Tworząc przypisy, pamiętaj o kolejności wprowadzanych treści oraz o ilości informacji, których podanie jest niezbędne. Nie zapominaj, że cytując więcej niż jedną książkę danego autora, skrót „Op. cit” będzie mylący. Wtedy należy podać chociaż pierwsze słowo z tytułu, które pozwoli rozróżnić publikacje.