Myślisz o medycynie? Sprawdź, jak wyglądają studia medyczne!

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Medycyna to marzenie wielu osób, które w liceum obrały profil ścisły lub przyrodniczy. Jak wyglądają studia medyczne? Rozwiejemy wasze wątpliwości!

Jak wyglądają studia medyczne – ile trwają?

Studia medyczne, podobnie jak prawo, to jedne z dłużej trwających kierunków. Na medycynie nie ma czegoś takiego jak licencjat i nie można jej skończyć w 3 lata. Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim trwają 6 lat. Mniej więcej do połowy mają one charakter czysto teoretyczny – nie brakuje przedmiotów takich jak anatomia, biochemia, czy fizjologia człowieka.

Druga połowa studiów to zajęcia w klinikach i szpitalach. W trakcie studiów odbywa się także bezpłatne praktyki na oddziale szpitalnym. Dopiero po zakończeniu studiów, odbyciu rocznego stażu i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwent zostaje przyjęty na konkretną specjalizację.

Jak wyglądają studia medyczne – czy trzeba się dużo uczyć?

Studenci medycyny znani są z tego, że mało śpią i wcale nie wynika to z dużej ilości imprez, tylko z nagromadzenia materiału do nauki. Wybierając się na medycynę, warto mieć świadomość, że nie będzie łatwo, a ilość kolokwiów w ciągu jednego tygodnia będzie oscylować wokół 5, każde z innego materiału.

Jak wyglądają studia medyczne – co po studiach?

Na kierunku lekarskim studenci mają do czynienia między innymi z takimi specjalizacjami jak:

 • okulistyka,
 • chirurgia,
 • immunologia,
 • pediatria,
 • medycyna rodzinna,
 • ortopedia i traumatologia,
 • onkologia,
 • patologia,
 • radiologia i diagnostyka obrazowa,
 • neurologia,
 • ginekologia i położnictwo,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • dermatologia i wenerologia.

Dopiero po zakończeniu studiów, zrealizowaniu rocznego płatnego stażu i zdaniu na ocenę pozytywną LEKu możliwe jest podjęcie zawodu jako specjalista w danej dziedzinie. Absolwenci kierunków lekarskich z reguły nie mają problemu ze znalezieniem pracy, zarówno w publicznych, jak i w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Po medycynie możliwe jest także dalsze kontynuowanie edukacji, np. w formie studiów doktoranckich, studiów podyplomowych lub w ramach pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Aby być dobrym lekarzem, trzeba się ciągle rozwijać. To praca, która jest obarczona ogromną odpowiedzialnością i w czasie której trzeba się ciągle uczyć. Nie bez powodu zawód ten jest uważany za jeden z najtrudniejszych!