Jak przygotować bibliografię do pracy dyplomowej?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kurs WordPress krok po kroku nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kurs WordPress krok po kroku należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Praca dyplomowa skończona. Od obrony dzieli Cię jeszcze tylko sprawdzenie przypisów i listy użytych tytułów literackich. Odpowiedź na pytanie, jak przygotować bibliografię do pracy dyplomowej, przyniesie nasz artykuł.

Jak przygotować bibliografię do pracy dyplomowej?

Sporządzając listę tekstów źródłowych użytych w tekście pracy dyplomowej, należy pamiętać o odpowiedniej kolejności podawanych informacji. Opisy źródeł też będą się różnić między sobą w zależności czy opisujemy książkę, czasopismo, stronę internetową czy e-booka.

Kolejność wprowadzanych treści

Poniżej przedstawiamy kolejność wprowadzanych informacji do opisu bibliograficznego w najczęściej używanych przypadkach. Omówimy przykład cytowania książek, czasopism, artykułów i norm prawnych.

Opis bibliograficzny książek

 • Autor (najczęściej pierwsza litera imienia, po przecinku nazwisko)
 • Tytuł (najczęściej kursywą)
 • Numer wydania (od drugiego)
 • Numer tomu (jeśli dotyczy)
 • Wydawnictwo
 • Miejsce oraz rok wydania

Przykład: H. Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski, Greg, Warszawa 1990

W opisie publikacji zbiorowej kolejność jest podobna, z tym że trzeba najpierw podać tytuł, dopiero później informacje o autorach z dopiskiem „red.”.

Opis wybranego artykułu z wydawnictw zwartych wyglądać będzie następująco

 • Skrót imienia oraz nazwisko autora
 • Tytuł artykułu (najczęściej kursywą)
 • [w:]
 • Tytuł książki
 • Autorzy (poprzedzone dopiskiem „red.”)
 • Numer tomu (jeśli dotyczy)
 • Wydawnictwo
 • Miejsce wydania
 • Rok wydania

Przykład: M. Thomas, Analiza SWOT w przedsiębiorstwie, [w:] Współczesne zarządzanie, pod red. M. Jefferson, Oxford, Warszawa 1990

Opis bibliograficzny czasopisma

Opis całego czasopisma zaczniemy od jego autora, następnie tytułu, nazwy wydawnictwa, opisania zeszytu (rocznik, numer, tom), zakończymy zaś podaniem numeru ISSN (jeśli dotyczy). Jeśli podać chcemy konkretny artykuł w gazecie, opis bibliograficzny powinien zawierać dodatkowo nazwisko autora oraz jego tytuł.

Przykład: J. Kowalski, Zarządzanie w przedsiębiorstwie, Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 12/6, ISSN 2234-6532

Opis bibliograficzny normy prawnej

Wymagać on będzie podania jej numeru, roku i tytułu.

Przygotowanie bibliografii wydaje się być drobiazgowe i skomplikowane tylko na początku. Z czasem przypisy będziemy robić już automatycznie, całość zaś zajmować będzie coraz mniej czasu.

Strona internetowa

Poprawny zapis bibliograficzny składał się będzie z podania tytułu artykułu, adresu www oraz dopisku (dostęp z dnia …)

Zasady pisania bibliografii mogą ulegać zmianie. Dlatego warto corocznie sprawdzać ich wymogi. Informacje te są aktualizowane na stronach www Wydziałów, w zakładce dotyczącej obron prac dyplomowych.